KÖPVILLKOR

Tack för att du vill handla av oss!
Nedan följer viktig information till dig som kund.

Som kund som handlar hos Lönnqvists Deli 6 Bistro (org.nr 559342-4053 ) omfattas du av:
Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen samt Konsumentköplagen.
För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Personuppgiftslagen (GDPR). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt GDPR, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk lag eller EU-rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Lönnqvists Deli & Bistro reserverar sig för eventuella tryckfel såsom t ex pris, storlek, antal produkter i lager etc, på denna webbplats. Vi kan inte heller till 100% garantera att alla bilder exakt återger varornas utseende. Vi ansvarar ej för missbruk eller oaktsamhet av vara som eventuellt kan leda till skada eller annat problem.

Lönnqvists Deli & Bistro förbehåller sig rätten att stoppa och kreditera massbeställningar eller beställningar från återförsäljare eller samarbetspartners.

Vänligen läs informationen noga innan du gör din beställning så du vet vad du beställer. Vi gör vårt bästa för att alltid ha uppdaterad information beträffande olika ingredienser och allergier. Maila oss gärna på info@lonnqvistsdeliochbistro om du har några frågor.

All information beträffande ångerrätt och reklamation, leverans, info om kampanjer och rabatter och betalningar mm ingår i våra köpevillkor.

Observera att när du som beställare genomför ett köp hos Lönnqvists Deli & Bistro, så accepterar du samtliga köpevillkor som finns på vår sida. Lönnqvists Deli & Bistro förbehåller sig rätten att ändra köpevillkoren utan att inhämta godkännande av kund.

Du når vår kundtjänst på: info@lonnqvistsdeliochbistro.se

 

Priserna som anges är alltid inklusive moms. Moms på livsmedel är 12 % och på eventuella övriga varor 25%. Priset i kassan visar samtliga avgifter som hanteras av Lönnqvists Deli & Bistro. Villkor för betalning och frakt varierar beroende på val från kund. 

Lönnqvists Deli & Bistro förbehåller sig rätten att neka en order. Lönnqvists Deli & Bistro förbehåller sig rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Om detta sker och du då önskar beställa en annan likvärdig vara, är detta att betrakta som en ny order, men vänligen kontakta vår kundtjänst.

ÄNDRING AV BESTÄLLNING

Du kan göra ändringar i din beställning tills dess att beställningen effektuerats. Om ändringen godkänns av Lönnqvists Deli & Bistro kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris som gäller vid ändringstidpunkten.  

EJ UTHÄMTAD FÖRSÄNDELSE / FELAKTIG ADRESS

Beställaren är fullt ansvarig för att lämnade adressuppgifter och övriga uppgifter i samband med beställning är korrekta. Beställaren är också ansvarig för att ta emot beställd hemleverans eller hämta ut sina varor i vald butik. Beställaren uppmanas att ta del av våra köpevillkor med syfte att känna till leveranstider etc.

I händelse av att leverans ej kan göras till hemadress trots försök av oss debiteras 800 sek inkl moms. Vid fraktfri leverans kommer en ny fraktkostnad fastställas beroende på beställda varor.

ÅTERBETALNING, ÅNGERRÄTT OCH REKLAMATION

Eventuella återbetalningar görs i första hand genom återinsättning på kontokort/ bankkonto eller till ett av dig angivet bankkonto. 

Vänligen observera att ångerrätt och reklamationsrätt ej omfattar handel med livsmedel. Detta innebär att du ej kan åberopa ångerrätt eller reklamera dina varor.

I händelse av att något smakar dåligt eller innehåller fel, så vänligen kontakta vår kundtjänst omgående. (info@lonnqvistsdeliochbistro.se)

AVBESTÄLLNING

Avbeställning är ej giltig förrän du mottagit en skriftlig bekräftelse från Lönnqvists Deli & Bistro. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig, fram tills 48 timmar innan din beställning ska levereras/hämtas, men om din beställning gäller våra buffé eller cateringmenyer så är det 72 timmar innan leverans/upphämtning som gäller.. Efter denna tidpunkt är du som gjort beställningen skyldig att ta emot leveransen. Anmälan till event går ej att avboka.

KAMPANJPRISER OCH ERBJUDANDEN

Kampanjpriser kan inte kombineras med rabattkoder eller andra erbjudanden. 

Kampanjpriser och erbjudanden gäller endast köp gjorda under den tid kampanjen eller erbjudandet gäller. Samtliga kampanjer gäller så långt lagret räcker och vi kan inte reservera varor som sålt slut under kampanjer. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.

RABATTKODER

Rabattkoder gäller en gång per köp och du kan inte kombinera flera rabattkoder.

FORCE MAJEURE

Lönnqvists Deli & Bistro, dess anställda och representanter ansvarar ej för förseningar eller fel som orsakas pga omständigheter utanför företagets kontroll och rådande, såsom krig, eldsvåda, myndighetsbeslut, arbetskonflikt, lockdown, pandemi eller annan utbredd sjukdom, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel eller försening leveranser från underleverantörer och samarbetspartners och, eller utebliven eller förminskad leverans från leverantör. Vidare tas ej ansvar för direkt eller indirekt skada eller förlust gentemot kund, samarbetspartner eller leverantör. Ej heller för eventuella förändringar på varor eller produkter som gjorts av respektive leverantör eller andra faktorer utanför företagets kontroll och rådande.

TVIST

Eventuell uppkommen tvist skall i första hand försöka lösas i samråd med Lönnqvists Deli & Bistros kundtjänst ( (info@lonnqvistsdeliochbistro ). I annat fall skall tvist slitas i Stockholms tingsrätt som första instans.

Kontaktuppgifter :

Lonnqvists Deli & Bistro AB

Boulevarden 55

18341 Täby

info@lonnqvistsdeliochbistro.se